Documente utile

  1. Documente ARACIP
  2. Strategie anticoruptie
  3. Statutul elevilor
  4. Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar (ROFUIP) 2016
  5. Completare ROFUIP 2018
  6. Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare
  7. Codul muncii – actualizat
  8. Regulamentul de ordine interioara
  9. Codul de etica al colegiului
  10. Bani de liceu
  11. Acordarea de rechizite – Metodologie
  12. Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităților metodice, științifice și culturaleorganizate de către Casa Corpului Didactic Prahova
  13. Codurile CAEN 2015 ale concursurilor scolare
  14. Codurile CAEN 2016 ale concursurilor scolare
  15. Criterii de acordare a burselor
  16. Lista competitii burse 2015
  17. Competitii finantate de minister
  18. Competitii nefinantate de minister
  19. Acte necesare burse
  20. Criterii de acordare a burselor
  21. ordin_modificare_ordin_simulari_3150_2017
  22. Punctaje concursuri scolare, conform ROI CNNI
  23. Documente dosar excursie
  24. Structura anului scolar 2018-2019 OMEN 3220
  25. SSM
  26. raport-privind-starea-invatamantului-an-scolar2017-2018